Zakładam firmę

Sposoby finansowaniaDobre radyWażne pytaniaJak załóżyć firmę

screen_p187d5nkgtv1udp9q1b13f61tda5

Firmy wchodzące na rynek często nie mają własnego kapitału na rozpoczęcie działalności. Przedsiębiorca może jednak postarać się o finansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Kredyty

Kredytów udzielają banki na ściśle określony cel. Dlatego dla przedsiębiorców tak ważne powinno być stworzenie solidnego biznes planu, w którym będzie dobrze określone, na co fundusze zostaną przeznaczone. To najczęstsza forma wspomagania, ale może też być droga. Banki pobierają prowizje
i nakładają na kredyt oprocentowanie – wszystko trzeba spłacić.

 • Kredyt obrotowy – przeznaczany na finansowanie bieżącej działalności, np. zakup wyposażenia przedsiębiorstwa czy towaru.
 • Kredyt inwestycyjny – przeznaczany na finansowanie zaplanowanych przedsięwzięć. Środki z tego kredytu mogą na przykład finansować zakup samochodu, rozbudowę przedsiębiorstwa, ale równie dobrze zakup papierów wartościowych.

 

Pożyczki

Pożyczek może udzielić każdy, musi tylko posiadać pieniądze. Tak jak w przypadku kredytu, pożyczka to zaciąganie długu, ale w zależności od umowy fundusze mogą stać się własnością przedsiębiorcy i może mieć on większą swobodę w korzystaniu z nich. Najczęściej pożyczki udzielane są na dużo bardziej opłacalnych zasadach niż kredyty, niekiedy są też całkiem nieodpłatne.

Pożyczki są bardzo opłacalne dla przedsiębiorców, a często łatwiej dla nich osiągalne, bo niektóre instytucje specjalizują się w udzielaniu pożyczek firmom, również tym na starcie, i pomagają dużo chętniej niż banki. Na Dolnym Śląsku robi to Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki.

 

Dotacje

To bezzwrotna forma pomocy finansowej. Żeby otrzymać fundusze, firma musi spełnić warunki określone przez instytucję przyznającą dotacje, często jest to Państwo lub samorządy. Informacji
o możliwych dotacjach można szukać m.in. na stronach urzędów marszałkowskich w zakładce „Fundusze Europejskie”.

 

Fundusze kapitałowe

Oferowane są w zamian za akcje lub udziały w przedsiębiorstwie. Ten sposób finansowania przybiera zazwyczaj trzy formy:

 • Inwestycje aniołów biznesu, czyli prywatnych inwestorów, którzy własne fundusze lokują w dobrze rokujących firmach. Zainwestowany kapitał pozwala firmom szybko się rozwinąć, a inwestor otrzymuje wzrost wartości jego udziałów.
  Uwaga! Aniołowie biznesu szczególnie upodobali sobie inwestycje w nowe technologie, dlatego na ich wsparcie mogą często liczyć innowacyjne przedsiębiorstwa.
 • Venture capital – to fundusze inwestycyjne, które oferują wsparcie z reguły małym, ale już prężnie funkcjonującym spółkom. Firma w zamian za dofinansowanie, oferuje funduszowi udziały
  w przedsiębiorstwie.
  Venture capital bywa tożsamy z aniołami biznesu. Podobnie jak aniołowie, fundusze często szukają możliwości inwestycji firmy z innowacyjnymi pomysłami. To szansa dla biznesu o dużym ryzyku.
  To też szansa dla inwestycji typu seed capital, czyli w przedsiębiorstwa w bardzo wczesnym stadium rozwoju albo nawet start-upu, ale o dużym potencjale wzrostu.
 • Publiczna emisja akcji – propozycja nabycia papierów wartościowych firmy. Dla młodych przedsiębiorstw albo tych powstających przeznaczony jest New Connect. To zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych, prowadzony poza rynkiem regulowanym.

 

Ważne! Przedsiębiorcy, którzy starają si o kredyt, ale z powodu braku historii kredytowej albo zabezpieczenia spotykają się z odmową banku, powinni postarać się o poręczenie. To dodatkowe zabezpieczenie spłaty długu –zarówno dla banku, jak i przedsiębiorcy – na wypadek gdyby przedsiębiorca nie spłacił długu w terminie.

Poręczenie często powoduje, że kredyt można uzyskać na lepszych warunkach albo w ogóle umożliwia jego otrzymanie. Na Dolnym Śląsku poręczeń udziela Dolnośląski Fundusz Gospodarczy.

screen_p187d5ttin8qt116h1ttv12nl5s97

Przed zarejestrowaniem firmy przedsiębiorca powinien zadbać o kilka spraw:

 • przeanalizować potrzeby rynku, na którym chce prowadzić działalność
 • przygotować ofertę pod konkretny rodzaj klienta lub grupę klientów, których potrzeby oferta zaspokoi
 • przewidzieć kierunki rozwoju
 • pomyśleć o dodatkowych rynkach, na których również można działać
  – pozwoli to zwiększyć pole działalności przedsiębiorstwa, a w rezultacie jego dochód
  – to przy okazji wyjście awaryjne, które sprawi, że nie będziemy musieli zwijać biznesu nawet gdy pierwszy pomysł nie wypali
 • wpisać we wniosku jak najwięcej rodzajów działalności (patrz. „Jak założyć firmę”)
 • przemyśleć, jak sfinansować projekt (pomysły znajdziesz w zakładce „Sposoby finansowania”)
 • wyznaczyć dokładne cele i wypełniać je krok po kroku

Wszystkie warunki spełni dobrze przygotowany biznes plan. Warto więc się postarać i szczegółowo opracować dokument.

 

Biznes plan potrzebny jest na każdym etapie działalności firmy, przy jej uruchamianiu i także wtedy, gdy chcemy się rozwijać. Dlaczego?

 • Pomaga w zarządzaniu przedsiębiorstwem – określimy kadrę przedsiębiorstwa i jej umiejętności,
  a także stosowane w firmie technologie.
 • Pomaga w pozyskaniu finansowania (kredytu, pożyczki, dotacji) – udowodnimy sobie oraz instytucji finansującej, że przedsięwzięcie jest opłacalne, zobaczymy też, jaki jest koszt przedsięwzięcia.
 • Realnie określa potrzeby i możliwości firmy – zobaczymy, jakich oczekujemy efektów i jaką drogą do nich dojść, przy okazji sprawdzając, czy jesteśmy konkurencyjni dla innych. Przekonamy się również, czy jesteśmy gotowi do rozwinięcia działalności i wejścia w kolejne sektory rynku.

 

Na co zwrócić szczególną uwagę podczas opracowywania biznes planu?

Analiza rynku

 • Wielkość rynku – określamy na podstawie danych rządowych, organizacji handlu, danych finansowych głównych spółek z branży i na podstawie badań przeprowadzonych wśród klientów.
 • Tempo rozwoju rynku – określamy poprzez porównanie archiwalnych danych do stanu obecnego. Dokładniejszym sposobem jest sprawdzenie danych sprzedaży konkretnych produktów i porównanie ich do zmian demograficznych
 • Kanały dystrybucji (istniejące, powstające i ich struktura) – określamy, w jaki sposób będziemy sprzedawać produkt.
 • Identyfikacja klientów – określamy, kim jest nasz klient.

 

Plan finansowy – przygotowanie rachunku zysków, strat i przepływów środków pieniężnych,
a także określenie cen produktów.

 • Mocne strony: wszystko, co stanowi atut i decyduje o naszej przewadze.
 • Słabe strony: wszystko, co stanowi naszą wadę.
 • Szanse: wszystko, co stwarza możliwość korzystnej zmiany.
 • Zagrożenia: wszystko, co stwarza niebezpieczeństwo zmiany na gorsze.

screen_p187d5ue5o1ds1b5m1men7ln1e8p9

Kto może dostać pożyczkę lub poręczenie kredytu?

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o. udziela pożyczek, a Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. udziela poręczeń mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z Dolnego Śląska, którzy chcą rozwijać firmę lub dopiero rozpoczynają działalność.

 

Jakie są zasady udzielania poręczeń?

Żeby się ubiegać o poręczenie DFG Sp. z o.o., trzeba spełnić trzy warunki:

 • Posiadać siedzibę lub prowadzić działalności gospodarczą na Dolnym Śląsku.
 • Starać się o kredyt w jednym z  banków współpracujących z DFG Poręczenia (PKO BP, Alior Bank, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, PeKaO SA, BPS SA,  Bank Spółdzielczy Oleśnica i Bank Spółdzielczy Oława).
 • Posiadać zdolność kredytową, potwierdzoną rekomendacją współpracującej instytucji.

Procedura nie jest skomplikowana. Najpierw przedsiębiorca składa wniosek o kredyt w banku. Jeżeli bank stwierdzi, że potrzebne jest dodatkowe zabezpieczenie, przedsiębiorca może postarać się
o poręczenie w Dolnośląskim Funduszu Gospodarczym. Za jego zgodą bank przekaże dokumenty do DFG, a fundusz na ich podstawie w ciągu kilku dni podejmuje decyzję w sprawie poręczenia.

Przedsiębiorcy mogą wnioskować nawet o 1 mln zł poręczenia, ale nie więcej niż 80% kapitału kredytu. DFG Poręczenia postanowiło też zwolnić z dodatkowych opłat. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy złożą wniosek o poręczenie na okres do dwóch lat. W przypadku poręczenia do trzech lat opłata wyniesie 0,1 proc. kwoty poręczenia, do czterech lat 0,2 proc., a do pięciu 0,3 proc.
I są to jedyne opłaty.

 

Na co mogę przeznaczyć pieniądze?

Fundusze mogą zostać przeznaczone na:

 • zakup, budowę lub modernizację budynków firmy,
 • zakup wyposażenia i sprzętu, np. komputerów, samochodów, maszyn budowlanych,
 • tworzenie dodatkowych miejsc pracy,
 • wdrażanie nowych rozwiązań i technologii,
 • cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju firmy.

 

Skąd pochodzą środki, którymi dysponuje Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. i Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Pożyczki Sp. z o.o.?

To unijne środki, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy JEREMIE. Jest to europejski projekt pozadotacyjnego wsparcia dla przedsiębiorstw w początkowej fazie rozwoju i tych na starcie.

screen_p187d5mll916adjkh1r6q1kf410973

Procedura jest prosta. Żeby założyć firmę, należy wypełnić wniosek i złożyć go w gminie. Można to zrobić na cztery sposoby:

 • Wypełnić wniosek on-line i podpisać go elektronicznie. Wymagana jest rejestracja na stronie CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).
 • Wypełnić wniosek on-line i podpisać go później w gminie. Należy zapamiętać numer wniosku.
 • Pobrać wniosek i złożyć go w gminie.
 • Pobrać wniosek, wypełnić i wysłać listem poleconym do gminy. Podpis pod wnioskiem musi być notarialnie potwierdzony.
 • Do wypełnienia wniosku niezbędny będzie PESEL, NIP, adresy i rodzaje planowanej działalności gospodarczej (kody PKD).
 • Instrukcje zakładania firmy oraz kreator wypełniania wniosków można znaleźć na stronie http://prod.ceidg.gov.pl/.