Informacja o rozpoczęciu czwartego naboru Wniosków

dla Subregionu Legnicko-Głogowskiego

 

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje o planowanym na dzień 6 maja 2019 rozpoczęciu naboru Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego".

Nabór prowadzony będzie przez Sudecka Izbę Rozwoju Regionalnego

Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla Projektu nr RPDS.01.03.01-02-0011/17 w czwartym Naborze na kwotę 102.000,00 zł, w tym dla Sudeckiego Instytutu Rozwoju Regionalnego przypada kwota 102.000,00 .

Ogłoszenie o naborze LGOI- IV -DFG