Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o. na mocy Umowy o Pośrednictwo Finansowe zawartej z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie udzielania poręczeń zabezpieczonych w postaci Regionalnego Reporęczenia.

Adresatem tej usługi są mikro, małe i średnie  przedsiębiorstwa  z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzące działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego

 

 

Przeznaczenie Regionalnego Reporęczenia:

Rodzaj poręczeń zabezpieczonych Regionalnym Reporęczeniem:

  • poręczenie kredytu obrotowego/pożyczki obrotowej;

  • poręczenia wadialne;

  • poręczenie transakcji faktoringowych obejmujących niewymagalne należności krajowe; należności jawne; których termin należności wynosi maksymalnie 120 dni

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe parametry Regionalnego Reporęczenia dla produktów kredytowych: 

  • Wartość poręczenia: do 700 000 zł, z wyjątkiem limitu w koncie do 12 miesięcy, dla którego maksymalna wartość poręczenia wynosi 500 000 zł
  • Udział procentowy poręczenia w Instrumencie Finansowym: do 80% 

  • Okres prowadzenie działalności: brak minimalnego okresu działania firmy

  • Okres poręczenia: do 60 miesięcy

  • Opłata: 0 zł – na zasadach pomocy de minimis

 

Dokumenty do pobrania dla Banku PKO BP i BS Oleśnica:

Wniosek o poręczenie + załączniki  TABELA OPŁAT

Formularz informacji – pomoc de minimis  

Dokumenty do pobrania dla BS Milicz:

Wniosek o poręczenie + załączniki  TABELA OPŁAT

Formularz informacji – pomoc de minimis