Dolnośląski Fundusz Gospodarczy sp. z o.o. na mocy Umowy o Pośrednictwo Finansowe zawartej z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie udzielania poręczeń zabezpieczonych w postaci Regionalnego Reporęczenia.

Adresatem tej usługi są mikro, małe i średnie  przedsiębiorstwa  z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzące działalność gospodarczą w sposób ciągły i zorganizowany np. w postaci oddziału, filii, zakładu lub przedstawicielstwa na terenie województwa dolnośląskiego

Przeznaczenie Regionalnego Reporęczenia:

Rodzaj poręczeń zabezpieczonych Regionalnym Reporęczeniem:

  • poręczenie kredytu obrotowego/pożyczki obrotowej;

  • poręczenia wadialne;

  • poręczenie transakcji faktoringowych obejmujących niewymagalne należności krajowe; należności jawne; których termin należności wynosi maksymalnie 120 dni

  

Podstawowe parametry Regionalnego Reporęczenia dla produktów kredytowych: 

  • Wartość poręczenia: do 1 000 000 zł, z wyjątkiem limitu w koncie do 12 miesięcy, dla którego maksymalna wartość poręczenia wynosi 700 000 zł
  • Udział procentowy poręczenia w Instrumencie Finansowym: do 80% 
  • Okres prowadzenie działalności: brak minimalnego okresu działania firmy
  • Okres poręczenia: do 60 miesięcy
  • Opłata: 0 zł – na zasadach pomocy de minimis
 

Dokumenty do pobrania dla Banku PKO BP, Alior Bank i  BS Oleśnica:

1. Wniosek  o poręczenie

2. Kluzula informacyjna dla MŚP

3. Klauzula informacyjna dla os. fizycznej, która nie jest poręczanym MŚP, np. małżonek przedsiębiorcy, wspólnik sp. jawnej  (jeśli dotyczy)

4. Klauzula informacyjna DFR  

5. Oświadczenie o wysokości otrzymanej/nie otrzymanej pomocy de minimis  

6. Formularz informacji – pomoc de minimis 

7a. Rekomendacja Banku (PKO BP)  

7b. Rekomendacja Banku (BS Oleśnica)

7c. Rekomendacja Banku (Alior Bank)

8. Lista wymaganych dokumentów  

9. TABELA OPŁAT

Dokumenty do pobrania dla BS Milicz:

Wniosek o poręczenie + załączniki  TABELA OPŁAT

Formularz informacji – pomoc de minimis  Lista wymaganych dokumentów