Rating Funduszu

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. od lipca 2009 roku podlega ocenie ratingowej przeprowadzanej przez EuroRating spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Najnowszy rating Funduszu z sierpnia 2019 r. jest na poziomie ratingu A z perspektywą stabilną. Oznacza to, że ryzyko związane z udzielaniem przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. poręczeń kredytów jest minimalne.

Dodatkowo na stronie http://www.eurorating.com/pl/ratingi/fundusze/dfg-wroclaw dostepna jest historia ratingu DFG Sp. z o.o. oraz możliwośc pobrania pełnego raportu ratingowego.

 

O Agencji Ratingowej EuroRating Sp. z o.o.

EuroRating (http://www.eurorating.com/) posiada formalną rejestrację jako agencja ratingowa w Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych) i podlega bezpośredniemu nadzorowi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA). Uprawniona jest do wystawiania ratingów kredytowych na terenie całej Unii Europejskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych)


Agencja ratingowa EuroRating posiada status ECAI (zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej – zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych), a ratingi kredytowe przyznawane przez EuroRating mogą być stosowane do celów regulacyjnych przez instytucje finansowe w całej Unii Europejskiej i są równe ratingom wystawianym przez inne agencje uznane przez ESMA, bez terytorialnych lub innych ograniczeń.

 

Ratingi nadawane przez EuroRating funduszom poręczeniowym mogą być stosowane przez banki akceptujące poręczenia tych funduszy do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem służących wyliczaniu własnych wymogów kapitałowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30. sierpnia 2010 roku (Dz.U. nr 164, poz. 1111) co m.in. oznacza możliwość pomniejszania bankowych rezerw kapitałowych na kredyty poręczone przez nasz Fundusz.