screen_p187l4rj6d1q9i2u71cn5g2d6qf3

Podstawowe parametry poręczenia:

  • Możliwość poręczania kredytów inwestycyjnych i obrotowych
  • Wartość poręczenia: do 700 000 zł, z wyjątkiem kredytów spłacanych jednorazowo, dla których maksymalna wartość poręczenia wynosi 500 000 zł
  • Udział procentowy poręczenia w Instrumencie Finansowym: do 70% 
  • Okres prowadzenie działalności: brak minimalnego okresu działania firmy
  • Okres poręczenia: do 60 miesięcy
  • Opłata: zgodna z Tabelą Opłat

 

Dokumenty do pobrania dla Banków PKO BP, Alior Bank, BS Oleśnica:

Wniosek o poręczenie standardowe     TABELA OPŁAT-procedura standardowa od 01022019

Oświadczenie MSP     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – podmiot trzeci WEKSEL

Dokumenty do pobrania dla Banków PeKaO SA, ING Bank, Bank BPS, BS Milicz, BS Trzebnica:

Wniosek o poręczenie standardowe    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – podmiot trzeci

TABELA OPŁAT-procedura standardowa od 01022019

Oświadczenie MSP