Informacja o zamknięciu pierwszego naboru wniosków w Projektach grantowych

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje o zamknięciu pierwszego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w następujących Projektach grantowych realizowanych w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy:   ·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej”; ·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”; ·        …

Więcej »

Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia naboru wniosków w Projektach grantowych

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje, że w odpowiedzi na spływające prośby potencjalnych Wnioskodawców, Rada Partnerstwa podjęła decyzję o przesunięciu terminu otwarcia naboru Wniosków o udzielenie Grantu na dzień 29 stycznia 2018 r. od godziny 8:00 dla następujących Projektów grantowych:   ·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej”; ·         „Wsparcie rozwoju…

Więcej »