Poznaj JEREMIE

Joint European Resources for Micro-to-Medium
Enterprises – dosłownie to wspólne europejskie zasoby
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

JEREMIE to program Unii Europejskiej, który miał za zadanie wspierać mikro, małe
i średnie przedsiębiorstwa oraz ułatwiać im dostęp do różnych źródeł
finansowania – w postaci zwrotnej, a nie bezzwrotnej dotacji.
Pula środków, która przeznaczona była na wsparcie przedsiębiorców w Polsce to ponad
600 mln euro.

Inicjatywa oferowała przedsiębiorcom niskooprocentowane:

  • kredyty
  • pożyczki
  • poręczenia

 

Realizacja Inicjatywy Jeremie przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

  • Fundusz uczestniczył począwszy od 2011 roku w czterech Projektach w ramach Inicjatywy Jeremie.
  • Udało się udzielić 503 poręczeń kredytowych na łączna kwotę ponad 106 mln zł, dzięki czemu przedsiębiorcy w naszego regionu uzyskali ponad 187 mln zł kredytów na rozwój firmy.
  • Dzięki wsparciu Funduszu przedsiębiorcy stworzyli 187 nowych miejsc pracy. Największy udział wśród Beneficjentów projektów to mikroprzedsiębiorcy – 348 poręczeń (69%), i firmy małe – 136 poręczeń (27%). Z firm, które skorzystały z poręczeń to aż 73 start-upy.