O Funduszu

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. powstał w 2002 roku z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 • Nie czerpiemy zysków z naszej działalności, jesteśmy organizacją non profit.
 • Naszą misją jest wsparcie rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska.
 • Pomagamy mikro, małym i średnim przedsiębiorcom z regionu
  w uzyskaniu funduszy na inwestycje.
 • Wspieramy przedsiębiorców poprzez udzielanie poręczeń kredytów, poręczeń leasingów i poręczeń wadialnych, które posłużą do rozwoju firmy lub do uruchomienia nowego biznesu.
 • Współpracujemy z bankami, samorządami gospodarczymi, samorządami lokalnymi oraz agencjami rozwoju regionalnego.
 

Władze Funduszu

Rada Nadzorcza
Marcin Szuchta

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

desygnowany przez

Województwo Dolnośląskie

Rafał Goździkowski

 

 

 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

desygnowany przez

Bank Gospodarstwa Krajowego

Daniel Butyter

 

 

 

 

 

 

Członek Rady Nadzorczej

desygnowany przez

Województwo Dolnośląskie

Zarząd Spółki
Tomasz Styś

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu

 

Kapitał i udziałowcy Funduszu

Kapitał zakładowy spółki

18.300.500 zł

 

 

 

 

 

 

 

Kapitał poręczeniowy

26.634.845,41 zł

(stan na 31 grudnia 2018 r.)

Kapitał poręczeniowy to środki finansowe
z własnego kapitału oraz innych źródeł
finansowania, które przeznaczamy
na udzielanie poręczeń.

 

 

 

 

 

 

 

Chętnie podejmujemy współpracę z samorządami lokalnymi i gospodarczymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wspieraniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udziałowcami Fuduszu są:

 • Województwo Dolnośląskie
 • Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie
 • Gmina Polkowice
 • Gmina Legnica
 • Miasto Oleśnica
 • Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Świdnicy
 • Gmina Wałbrzych

 

 

 

 

 

 

 

 

Rating Funduszu

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. od lipca 2009 roku podlega ocenie ratingowej przeprowadzanej przez EuroRating spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Najnowszy rating Funduszu z sierpnia 2019 roku jest na poziomie ratingu A z perspektywą stabilną. Oznacza to, że ryzyko związane z udzielaniem przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. poręczeń kredytów jest minimalne.

 

 

 

 

 

 

Historia Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego

Nasza historia
Działamy od 2002 roku
W lipcu 2003 roku nasze wsparcie przekroczyło kwotę
1 mln zł
W marcu 2004 roku udzieliliśmy poręczenia nr 100
W styczniu 2006 roku nasze wsparcie przekroczyło kwotę
10 mln zł
We wrześniu 2009 roku nasze wsparcie przekroczyło kwotę 100 mln zł i udzieliliśmy poręczenia nr 1000
2009 był też najlepszym rokiem – udzieliliśmy w sumie 327 poręczeń na kwotę 48 mln zł, co przekłada się na wartość poręczonych kredytów 98,5 mln zł
Przez 11 lat pomogliśmy ponad 1000 przedsiębiorcom
z Dolnego Śląska
Wsparliśmy już ponad 1700 podmiotów na kwotę ponad 206 mln zł
Dzięki naszej pomocy przedsiębiorcy zrealizowali inwestycje o wartości ponad 404 mln zł
Najwięcej naszych poręczeń trafiło do przedsiębiorców
z gminy Wrocław – 31% ogólnej liczby
Średnia kwota kredytu, który poręczaliśmy, to ok. 250 tys. zł
ponad 25 mln zł – na taką kwotę Funusz udzielił poręczeń z drugiej umowy Jeremie 
Od początku istnienia Fundusz udzielił 230 mln zł poręczeń dla MSP
Dolnośląski Fundusz Gospodarczy
rośnie razem z innymi:
2 marca 2005 r. – podpisaliśmy umowę współpracy
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
kwiecień 2005 r. – podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na kwotę 15 mln zł
26 sierpnia 2005 r. – podpisaliśmy umowę współpracy
z PKO Bankiem Polskim
19 stycznia 2011 r. – podpisaliśmy pierwszą umowę
o realizowanie inicjatywy JEREMIE
20 lutego 2012 r. – podpisaliśmy umowę współpracy
z Bankiem Spółdzielczym Oleśnica
kwiecień 2012 r. – kapitał DFG zwiększył się
o 10 mln zł
3 stycznia 2013 r. – podpisaliśmy umowę współpracy
z Getin Bankiem
28 lutego 2013 r. – podpisaliśmy umowę współpracy
z Alior Bankiem
5 kwietnia 2013 r. – podpisaliśmy drugą umowę
o realizowanie kolejnej inicjatywy JEREMIE
12 kwietnia 2013 r. – podpisaliśmy umowę współpracy
z Bankiem Spółdzielczym Oława
2 kwietnia 2014 r. – Fundusz podpisał kolejną (trzecią) umowę o realizację Inicjatywy Jeremie 
Podpisanie 2 lipca 2014 r umowy z Bankiem PeKaO SA