W przygotowaniu

Informacja o rozpoczęciu naboru Wniosków

dla Aglomeracji Jeleniogórskiej:

Regulamin udzielania Grantów AJ – Nabór I:

Dokumenty do pobrania-Nabór I:

Zalącznik nr 1 do Regulaminu – Wniosek o udzielenie Grantu:

Załącznik nr 2 do Regulaminu- Kryteria oceny formalnej:

Załącznik ne 3 do Regulaminu- Kryteria merytoryczne obligatoryjne i fakultatywne:

Załącznik nr 4 do Regulaminu  – Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (wzór): 

Załącznik nr 5 do Regulaminu- Protokół wyboru Wykonawcy Usługi Doradczej (wzór):

Załącznik nr 6 do Regulaminu- Umowa o udzielenie Grantu (wzór):

Załącznik nr 7 do Regulaminu- Wniosek o wypłatę Grantu:

 

Elektroniczny generator wniosków:

Aby wypełnić i wydrukować Wniosek o udzielenie Grantu dla Aglomeracji Jeleniogórskiejj wraz z załącznikami:…………..