Współpraca z Bankiem Ochrony Środowiska

Zielone poręczenia DFG

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy nawiązał współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska! To ważna wiadomość dla wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Od lipca 2021 r. klienci BOŚ mogą korzystać z poręczenia DFG.

Fundusz oraz bank zobowiązują się do wzajemnego współdziałania przy udzielaniu przez fundusz poręczeń spłaty kredytów i pożyczek, udzielanych mikro, małym i średnim przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, mającym siedzibę lub realizującym inwestycje na terenie województwa dolnośląskiego.

Bank Ochrony Środowiska to istniejąca od 30 lat instytucja finansowa, której misją jest innowacyjne i skuteczne wspieranie zielonej transformacji.

O poręczenie DFG może ubiegać się przedsiębiorca, którego zdolność kredytowa została pozytywnie zweryfikowana przez bank i fundusz. Więcej informacji na temat naszych poręczeń znaleźć można tutaj.

Zapraszamy do kontaktu:

  • ze specjalistami BOŚ:

 – przez infolinię: tel. +48 22 543 34 34, 801 355 455. Infolinia BOŚ pracuje w dni powszednie, w godz. 7:45–21:00 oraz w soboty w godz. 10:00–18:00,

 – w Centrum Biznesowym we Wrocławiu, ul. Swobodna 1, tel. 515 011 427,

 – e-mail: bos@bosbank.pl