Dolnośląski Pakiet Gospodarczy

Dolnośląski Pakiet Gospodarczy to system pomocy przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wartość różnorodnych działań w zakresie Pakietu wynosi miliard złotych. Przygotowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego Pakiet ma na celu złagodzenie ekonomicznych i gospodarczych  skutków epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz zachowanie miejsc pracy i wsparcie funkcjonowania firm. Pomoc oparta jest na dwóch filarach: finansowym oraz koordynacyjno-doradczym. Zaangażowane są w nią podległe samorządowi województwa instytucje oraz agencje współpracy gospodarczej, w tym Dolnośląski Fundusz Gospodarczy.  Program będzie podlegał ciągłej weryfikacji oraz będzie przystosowywany do zmieniających się warunków gospodarczych.

Więcej informacji o Dolnośląskim Pakiecie Gospodarczym można znaleźć na stronie www.dolnoslaskipakiet.pl