Informacja o zamknięciu czwartego naboru wniosków w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy”

Informujemy, że w związku z przekroczeniem w dniu 05 września 2019 r. o godzinie 10:14:00 120% alokacji przewidzianej w czwartym naborze dla Partnera Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej" (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0012/17), zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy”, nabór wniosków został zamknięty.