Informacja o zamknięciu trzeciego naboru wniosków w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji”

Informujemy, że w związku z przekroczeniem w dniu 08 sierpnia 2019 r. o godzinie 13:03:00 120% alokacji przewidzianej w trzecim naborze dla Partnera Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji" (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0014/17), zgodnie z zapisami § 6 Regulaminu udzielania Grantów w ramach Projektu „Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji”, nabór wniosków został zamknięty.