Informacja o zamknięciu drugiego naboru Wniosków dla Równiny Wrocławskiej

Informacja o zamknięciu drugiego naboru Wniosków dla Równiny Wrocławskiej
 

Informujemy, że w związku z podpisanym z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą w dniu 10.06.2019 r. aneksem nr Aneks nr RPDS.01.03.01-02-013/17-03 do Umowy o dofinansowanie Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej” (nr Projektu nr nr RPDS.01.03.01-02-0013/17), na mocy którego zmianie ulegną następujące warunki realizacji projektu przez Grantobiorców:

  • maksymalna wartość grantu (z kwoty 21 250,00 zł do kwoty 42 500,00 zł),
     
  • zmiana daty zamknięcia usługi i złożenia wniosku o wypłatę Grantu (zmiana daty z dnia 31 lipca br. na dzień 16 września br.),

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o. o. informuje o planowanym na dzień 26 lipca 2019 r. zamknięciu aktualnego, drugiego naboru Wniosków o przyznanie Grantu w ww. Projekcie.

 

Ogłoszenie o kolejnym, planowanym naborze, na zmienionych warunkach, zostanie wkrótce opublikowana na stronie www.dfg.pl.