Informacja o zamknięciu pierwszego Naboru Wniosków dla Aglomeracji Jeleniogórskiej

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje o planowanym na dzień 22 kwietnia 2019 r. zamknięciu drugiego naboru  Wniosków o przyznanie Grantu w Projekcie

„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”.