Informacja o zamknięciu drugiego naboru wniosków dla Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-ZąbkowickiejInformujemy, że w związku z przekroczeniem  120% alokacji przewidzianej w drugim naborze dla Partnera Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej" (nr Projektu RPDS.01.03.01-02-0010/17) w dniu 15 kwietnia 2019 roku nabór wniosków został zamknięty.