Informacja o rozpoczęciu pierwszego naboru wniosków dla Aglomeracji Jeleniogórskiej

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o., informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”