Informacja o rozpoczęciu pierwszego naboru wniosków dla Aglomeracji Jeleniogórskiej

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje o planowanym na dzień 15 października 2018 r. otwarciu pierwszego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Jeleniogórskiej”