Informacja o rozpoczęciu trzeciego naboru wniosków dla Subregionu Legnicko-Głogowskiego

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o., informuje o planowanym na dzień 06 września 2018 r.
otwarciu trzeciego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie
„Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko-Głogowskiego”.