Informacja o rozpoczęciu drugiego naboru Wniosków o Granty dla Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”

DFG Sp.  z o.o. informuje o możliwości składania Wniosków o przyznanie grantów przez przedsiębiorców z Ziemi Dierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej. Szczegóły w zakładce Projektu.