Informacja o zmianach w warunkach naboru w projekcie,, Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy informuje o aktualizacji wysokości alokacji w drugim naborze  w Projekcie dla Aglomeracji Wałbrzyskiej"

Szczegóły w zakładce Projektu