INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU DRUGIEGO NABORU WNIOSKÓW W PROJEKCIE GRANTOWYM „WSPARCIE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Zachodniego Obszaru Interwencji”

DFG SP. Z O.O.  INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU W PROJEKCIE „WSPARCIE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Zachodniego Obszaru Interwencji " REALIZOWANYM W PARTNERSTWIE Z SUDECKĄ IZBĄ PRZEMYSŁOWO-HANDLOWĄ W ŚWIDNICY ORAZ SUDECKIM INSTYTUTEM ROZWOJU REGIONALNEGO Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY.