INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU DRUGIEGO NABORU WNIOSKÓW W PROJEKCIE GRANTOWYM „WSPARCIE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW DOLINY BARYCZY”

DFG Sp. z o.o.  informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie dla Doliny Baryczy. Wszelkie informacje znajdują się w zakładce niniejszego Projektu.