Informacja o rozpoczęciu drugiego Naboru Wniosków w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”

DFG Sp. z o.o.  informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie dla Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wszelkie informacje znajdują się w zakładce niniejszego Projektu.