Informacja o rozpoczęciu drugiego Naboru Wniosków w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”

DFG Sp. z o.o.  informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej" realizowanym w partnerstwie z Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy.

Wszelkie informacje dotyczące Naboru oraz dokumentacja znajdują się w zakładce niniejszego Projektu.