INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU DRUGIEGO NABORU WNIOSKÓW W PROJEKCIE GRANTOWYM „WSPARCIE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW RÓWNINY WROCŁAWSKIEJ”

DFG Sp. z o.o.  informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej" realizowanym w partnerstwie z Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy. Wszelkie informacje dotyczące Naboru oraz dokumentacja znajdują się w zakładce niniejszego Projektu.

Więcej »

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU DRUGIEGO NABORU WNIOSKÓW W PROJEKCIE GRANTOWYM „WSPARCIE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW DOLINY BARYCZY”

DFG Sp. z o.o.  informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy" realizowanym w partnerstwie z Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy. Wszelkie informacje dotyczące Naboru oraz dokumentacja znajdują się w zakładce niniejszego Projektu.

Więcej »

Informacja o rozpoczęciu drugiego Naboru Wniosków w Projekcie grantowym „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej”

DFG Sp. z o.o.  informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej" realizowanym w partnerstwie z Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy oraz Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy. Wszelkie informacje dotyczące Naboru oraz dokumentacja znajdują się w zakładce niniejszego Projektu.

Więcej »