Informacja o zamknięciu pierwszego naboru wniosków w Projektach grantowych

DFG Sp. z o.o. informuje o zamknięciu pierwszego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w 7 Projektach grantowych.