Informacja o zamknięciu pierwszego naboru wniosków w Projektach grantowych

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje o zamknięciu pierwszego naboru Wniosków o udzielenie Grantu w następujących Projektach grantowych realizowanych w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy:

 

·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej”;

·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”;

·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko Głogowskiego”;

·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy”;

·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej";

·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji";

·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej";

 

O terminach kolejnych naborów informować będziemy na bieżąco w zakładkach każdego z powyższych Projektów.