Ogłoszenie o zmianie terminu otwarcia naboru wniosków w Projektach grantowych

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. informuje, że w odpowiedzi na spływające prośby potencjalnych Wnioskodawców, Rada Partnerstwa podjęła decyzję o przesunięciu terminu otwarcia naboru Wniosków o udzielenie Grantu na dzień 29 stycznia 2018 r. od godziny 8:00 dla następujących Projektów grantowych:

 

·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej”;

·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej”;

·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Subregionu Legnicko Głogowskiego”;

·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Doliny Baryczy”;

·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Równiny Wrocławskiej";

·         „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji";

 

Rada Partnerstwa dla każdego z wymienionych Projektów ustaliła alokację oraz podjęła decyzję o wprowadzeniu elektronicznego rejestru wpływu wniosków – wszelkie szczegóły zostaną udostępnione wkrótce w zakładkach poszczególnych Projektów.

Jednocześnie zachęcamy do składania od dnia 11 stycznia 2018 r. od godziny 8:00 Wniosków dla Projektu „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wałbrzyskiej". Rada Partnerstwa podjęła decyzję o ustaleniu wysokości alokacji dla tego Projektu. Pozostałe zasady dotyczące pierwszego Naboru nie ulegają zmianie i dostępne są w zakładce „Aglomeracja Wałbrzyska”.