OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU OTWARCIA NABORU WNIOSKÓW W PROJEKTACH GRANTOWYCH

DFG Sp. z o.o. informuje, że w odpowiedzi na spływające prośby Wnioskodawców przesunięto termin otwarcia naboru Wniosków o udzielenie Grantu na dzień 29 stycznia 2018 r.