Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków w Projektach grantowych

DFG Sp. z o.o. informuje o możliwości składania Wniosków o udzielenie Grantu w Projektach grantowych.