Spotkanie informacyjne w ramach grantów na doradztwo dla przedsiębiorców Aglomeracji Wrocławskiej

ma zaszczyt zaprosić na spotkanie informacyjne związane z Projektem Grantowym pn.:

Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej”,

które odbędzie się w dniu 1 grudnia 2017 r. w godz. 10.00 – 13.00

w siedzibie Loży Dolnośląskiej BCC ul. Metalowców 25, 54-156 Wrocław

Celem głównym Projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP i podniesienie ich konkurencyjności poprzez udzielenie pomocy w postaci Grantów (w formie refundacji). Przedmiotem wsparcia w formie Grantu jest usługa doradcza. Poziom dofinansowania wynosi 85 proc., natomiast maksymalna kwalifikowana wartość usługi doradczej wynosi 50.000 zł. Więcej informacji na https://dfg.pl/aglomeracja-wroclawska/

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: oraz

Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w postaci Grantów na doradztwo, ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o potwierdzenie udziału poprzez przesłanie zgłoszenia na adres: granty@dfg.pl


Agenda:

10:00 – 10:15

Rejestracja uczestników i otwarcie spotkania informacyjnego

10:15 – 10:45

Powitanie zaproszonych gości

Sławomir Popłoński

Prezes Zarządu Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o.

10:45 – 11:45

Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej

Anita Grochowska

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

11:45 – 12:45

Konsultacje z ekspertami

12:45 – 13:00

Poczęstunek i zakończenie spotkania