Zapytanie ofertowe na obsługę księgową Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o.

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy  Sp. z o.o. zwraca się o przesłanie oferty na obsługę finansowo- księgową oraz kadrowo-płacową Spółki.

Zarząd Spółki przedłuża termin składania ofert do dnia 3 marca 2017 r.

Ofertę należy przesłać listownie, pocztą elektroniczną ( na adres:  biuro@dfg.pl) lub złożyć osobiście ( w zamkniętej opieczętowanej kopercie) w siedzibie Dolnośląskiego Funduszu Gospodarczego Sp. z  o.o., przy ulicy Wita Stwosza 3, 50-148 Wrocław  w terminie do 24 lutego 2017 roku do godz.16.00.

 

Szczegóły dotyczące oferty znajdują się w załączniku „Zapytanie ofertowe”.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik do zapytania ofertowego