EUROPEJSKA PLATFORMA RATINGOWA (ERP)


Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) uruchomił od 1 grudnia 2016r. Europejską Platformę Ratingową (ERP). Jest to serwis internetowy prowadzony przez ESMA zawierający bazę danych aktualnych i historycznych ratingów publicznych oraz raportów i komunikatów ratingowych nadawanych przez wszystkie agencje ratingowe zarejestrowane w Unii Europejskiej i podlegający nadzorowi ESMA.

Dostęp do ratingów jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji:

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_radar

Na ERP publikowane są również ratingi publiczne nadawane przez agencję ratingową EuroRating. Dotyczy to również ratingu nadanego dla DFG Sp. z o.o.

Pod w/w linkiem rating Funduszu wyszukać można na dwa sposoby:

  1. Po nazwie (pole:”Keyword search” lub „Rated entity/issuer name”) – wpisać dokładnie nazwę: Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o.

  2. Po nr NIP (pole:”Keyword search” lub „National fiscal code”) – wpisać NIP spółki: 8862333376

Niezależnie od powyższego rating nadawany Funduszowi będzie nadal publikowany w serwisie internetowym agencji ratingowej EuroRating pod adresem: http://www.eurorating.com/pl/ratingi/fundusze/dfg-wroclaw