Problemy z zapewnieniem finansowania swojego rozwoju. 


Leszek Kun, qBusiness.pl

Z jednej strony niechętnie zadłużają się, a z drugiej strony wysokie wymagania banków uniemożliwiają im wzięcie kredytów, dlatego większość z nich nie korzysta z zewnętrznego finansowania działalności.
Najczęściej jedyną szansą na rozwój, z którego warto skorzystać są środki z Unii Europejskiej pozyskane na dobrych warunkach z  funduszy pożyczkowych. Mało tego, ryzyko jest niezbyt duże bowiem większą jego część fundusze biorą na siebie. Z tych instrumentów finansowych mogą także skorzystać przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność, a nie mają środków na realizację własnego pomysłu. Dużą zaletą są uproszczone procedury i niewiele formalności do załatwienia.