screen_p187l4rj6d1q9i2u71cn5g2d6qf3

Jak ubiegać się o poręczenie DFG?

Droga od pomysłu na biznes do uzyskania środków na jego realizację

  • pomysł przedsiębiorcy na biznes lub rozwinięcie dotychczasowej działalności
  • przedsiębiorca składa wniosek o kredyt w banku współpracującym z DFG
  • jeżeli bank stwierdzi, że potrzebne jest dodatkowe zabezpieczenie, przedsiębiorca powinien postarać się o poręczenie w DFG
  • za zgodą przedsiębiorcy bank przekaże dokumenty do DFG
  • Fundusz na ich podstawie w ciągu kilku dni podejmuje decyzję w sprawie poręczenia
  • podpisanie umowy o udzieleniu poręczenia i przekazanie go bankowi

 

Wymagane dokumenty

Aby uzyskać w DFG poręczenie kredytu wystarczy spełnić podstawowe formalności

  • wniosek o udzielenie poręczenia z niezbędnymi oświadczeniami
  • dokumentacja kredytowa przekazywana do DFG przez bank na podstawie pisemnej zgody przedsiębiorcy

 

Dokumenty do pobrania dla Banków PKO BP, Alior Bank, BS Oleśnica:

Wniosek o poręczenie standardowe     TABELA OPŁAT-procedura standardowa od 20052015

Oświadczenie MSP     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – podmiot trzeci WEKSEL

Dokumenty do pobrania dla Banków PeKaO SA, ING Bank, Bank BPS, BS Milicz, BS Trzebnica:

Wniosek o poręczenie standardowe    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – podmiot trzeci

TABELA OPŁAT-procedura standardowa od 20052015

Oświadczenie MSP